Lazer Epilasyon Doktor Kontrolü

Lazer teknolojisinin kutanöz lezyonlarda kullanımı ilk olarak 1959’lu yıllarda başlamış ve o günden bugüne fraksiyonel termoliz kavramının da ortaya koyulması ile daha büyük hız kazanmıştır. Lazer dermatolojide sıklıkla vasküler, pigmente lezyonlar, istenmeyen kılların yok edilmesi (lazer epilasyon), tatuaj çıkarılması, cilt yenileme tedavileri sırasında kullanılmaktadır3. Bu bölümde lazerlerin daha az sıklıkla tercih edildiği, rutine girmemiş uygulama alanlarından bahsedilecektir. Lazerin dermatolojide diğer kullanım alanları gösterilmektedir. Alopesi Lazerlerin kıl büyümesini uyardığı ilk kez 1967 yılında Mester ve ark. tarafından rapor edilmiştir. Lazerlerin alopesi tedavisinde, özellikle de androgenetik alopeside etkili olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Kim ve ark., hem hayvan modeli hem de erkek patern saç dökülmesi olan hastalarda yaptıkları pilot çalışmada 1550 nm fraksiyonel Er:Glass lazer kullanmışlar ve sonuç olarak hem farelerde hem insanlarda kıl yoğunluğu ve uzamasında artış olduğunu kaydetmişlerdir5. Lee ve ark.larının bayan tipi saç dökülmesi olan 28 hastada yaptıkları çalışmada 1550 nm fraksiyonel Er:Glass lazeri kullanmışlar ve tedavi sonrası saç yoğunluğu ile kalınlığında artış oldu kaydetmişlerdir. Yoo ve ark., multipl alopesi areta plakları olan ve daha önce aldığı tedavilere cevap vermeyen bir olgusunda fraksiyonel fototermoliz lazeri kullanmışlar ve bir ayın sonunda saç uzaması elde edildiğini bildirmişlerdir. Alopesi areata tedavisinde 308 nm excimer lazer ile edinilmiş birçok başarılı çalışma vardır. Waiz ve ark., 16 dirençli alopesi areatası olan hastanın alopesi plaklarına uyguladıkları 904 nm dalga boyu veren, pulse infrared diode lazer ile başarılı sonuç elde etiklerini rapor etmişlerdir.